• Ως ραδιοτηλεοπτικός φορέας, μπορείτε να παρακολουθείτε όλες τις προσπάθειες σύνδεσης στον λογαριασμό του ραδιοτηλεοπτικού φορέα σας. Εκτός από το γενικό ιστορικό σύνδεσης, όπως ποιος συνδέθηκε, ποια ώρα και από πού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σελίδα Ιστορικό σύνδεσης για να προβάλετε αυτές τις πληροφορίες.