Προσεχείς VDO Panel Initiatives : Έκδοση 1.5.7 (Τελευταία ενημέρωση: 5 Ιουνίου 2024)

 

 ✅  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Η βάση δεδομένων Geo στον τοπικό διακομιστή έχει ενημερωθεί.

 ✅  ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ: Τα πακέτα Vdopanel Laravel έχουν ενημερωθεί στις πιο πρόσφατες εκδόσεις.

 ✅ Βελτίωση: Αρκετές λειτουργίες έχουν βελτιωθεί

 ✅  Διορθώθηκε: Διορθώθηκαν άλλα πολλά σφάλματα